Upozornění pro zákonné zástupce-koronavirus-Itálie

07.03.2020 21:45

Upozornění pro všechny zákonné zástupce žáků v souvislosti s šířením koronaviru 

 

Vážení, 

od 7. března 2020 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů. 

 

Prosím všechny, aby se tímto opatřením řídili a pokud pobývali v Itálii, dodržovali nařízenou karanténu. Platí nejen pro žáky školy, ale i pro děti ve školce.

V takovém případě prosím ve vztahu ke škole: 

1. Informujte třídního učitele o pravděpodobné době, kdy nebude žák/žákyně přítomen/přítomna 

2. Pokud chcete na dobu nařízené karantény pro žáka zaslat učivo, můžete buď požádat třídního učitele o jeho zaslání pro všechny předměty, nebo kontaktovat každého učitele samostatně. 

Kontakty na všechny pedagogy školy jsou uvedeny na našich webových stránkách. Všichni pedagogové vám vyjdou vstříc.

 

Ing. Eva Tomášková, ředitelka školy

Zpět