Upozornění pro rodiče - Příprava na přijímací zkoušky na SŠ

17.02.2017 09:46


Od začátku října (jednou za čtrnáct dní) a od ledna pravidelně probíhá ve škole pro žáky 9. třídy příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Český jazyk - každý týden v pondělí od 14:30 do 15:00, matematika - pátek od 12:30 do 14:00. Český jazyk navštěvuje pravidelně pouze pět žáků, jsou to hlavně ti, kteří i dříve nejlépe pracovali. I u nich se ale také občas projevují nedostatky v přípravě z dřívějších let. Teorii si musí doplnit samostatně, ve škole se věnujeme hlavně procvičování a vysvětlení nejasného. Další žáci hlásící se na střední školy (kromě jedné již přijaté) o přípravu nejeví zájem vůbec, jejich pracovní morálka je nedostatečná, přístup velmi liknavý. Vyučující z tohoto důvodu nemůže odpovídat za jejich dostatečnou přípravu. Je tedy pouze na nich, jak se sami k přijímacím zkouškám připraví.  Zdá se, že jsou si svým přijetím na školu zcela jisti. 

                                                                                                                                                                                              Mgr. Věra Tampírová