Uplatnění nároku na ošetřovné

18.01.2022 17:01

Zde informace, která nám byla zaslána z OSSZ Č. Krumlov

 

.................................

 

Při nařízené karanténě dítěte není nutné navštívit lékaře, rodiče si  vyplní sami tiskopis – viz. odkaz : https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

 

Stručné info pro rodiče(ošetřující osobu):

Uplatnění nároku na ošetřovné

Zaměstnanci uplatňují nárok na krizové ošetřovné prostřednictvím nového tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)“který bude dostupný na ePortálu ČSSZ, kde budou také uvedeny podrobné informace pro jeho vyplnění.

Zaměstnanec vyplněný tiskopis neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ (k tomu lze použít formulář Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné, jako v minulosti).

Pokud se při poskytování péče pečující vystřídaly, uplatní si každá z těchto osob nárok na krizové ošetřovné samostatně.

 

Krizové ošetřovné se vztahuje na případy, kdy je třeba pečovat:

  • dítě mladší 10 let, nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I nebo jsou u něj dány speciální vzdělávací potřeby,
    • a to z důvodu uzavření zařízení nebo školy anebo jejich části (třídy, ročníku), které dítě navštěvuje v souvislosti s onemocněním COVID-19,
    • nebo byla dítěti nařízena karanténa v přímé souvislosti s onemocněním covid-19 a dítě proto nemůže docházet do školy,
  • osobu ve věku nad 10 let závislou na pomoci jiné osoby,
    • z důvodu uzavření zařízení pro péči o osoby závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I, ve kterém je tato osoba umístěna či jej navštěvuje,
    • kdy této osobě byla nařízena karanténa v přímé souvislosti s onemocněním covid-19 a tato osoba proto nemůže navštěvovat zařízení pro péči o tyto osoby.

V poskytování péče o dítě nebo o osobu ve věku nad 10 let závislou na pomoci jiné osoby se může vystřídat vícero pečujících osob libovolně za podmínky, že v jeden kalendářní den může nárok na ošetřovné uplatnit pouze jedna pečující osoba.

 

 

 

Zpět