Téma Ukrajina na naší škole

11.03.2022 10:25

Po návratu z jarních prázdnin jsme s žáky naší školy hovořili o současném světovém dění, o válce na Ukrajině, o humanitární krizi, o pomoci válečným uprchlíkům, o dezinformacích, o strachu, o demokracii, o míru. Protože jsou tato témata velice závažná a velmi často těžko pochopitelná i pro nás dospělé, řídili jsme se při našich debatách s žáky pokyny MŠMT.

Žáci druhého stupně se hned v pondělí zúčastnili celodenní diskuse Ruská invaze na Ukrajině v otázkách žáků a studentů. Diskuse se zúčastnili pan Petr Gazdík, ministr školství, Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA a Rusku, Otakar Foltýn, odborník v oblasti bezpečnosti a mezinárodního práva (bezpečnostní analytik), Michael Romancov, politický geograf soustředící se na Rusko a Ukrajinu a Bob Kartous, odborník na téma dezinformace.

Žáci prvního stupně se s touto problematikou seznámili prostřednictvím materiálů MŠMT, webu České televize ČT D a diskusí se svými učiteli.

My učitelé jsme se při debatách s dětmi snažili zodpovědět všechny jejich otázky. Ujistit je, že nemají důvod ke strachu. Děti jsme seznámili s principy demokracie. Diskutovali jsme o pochopení, úctě a lásce člověka k člověku, tyto hodnoty jsou základními stavebními kameny naší společnosti. Všichni si přejeme mír a demokratické země musí udělat vše proto, aby byl mír opět obnoven.

Nezůstali jsme jen u diskusí, žáci mohli své pocity, sounáležitosti s utlačovanými a touhu po světovém míru výtvarně zpracovat, vyjádřit obrazem nebo plakátem a zazpívali si mírové písně. Naši žáci také uspořádají akci na podporu Ukrajiny, o které budou všichni včas a podrobně informováni.

 

Zpět