Tělocvična

13.03.2020 22:09

Upozorňujeme, že vláda zakázala vstup do vnitřních sportovišť s cílem zabránit šíření koronaviru. Zároveň je omezen počet osob, které se mohou účastnit akce ve stejnou dobu.

Ti, kteří si pronajali naši tělocvičnu, zodpovídají sami za to, že dodrží tato nařízení. Informováni jsou i prostřednictvím varování na vstupu do tělocvičny.

Pokud bude zjištěno porušení, bude zabráněno všem vstupovat do tělocvičny (výměna zámku u vstupních dveří).

 

Eva Tomášková, ředitelka školy

Zpět