Školní online pokladna - Školní program

17.06.2022 15:18

Od nového školního roku bude ve škole zavedena školní online pokladna. Peníze na akce nebudou vybírány v hotovosti od žáků, ale strženy z účtu, který bude mít každý žák vedený v elektronické podobě.

 

Během prázdnin/začátkem školního roku dostanou rodiče podrobnější návod jak postupovat.

 

 

VÝHODY PRO RODIČE PŘI ZAVEDENÍ ŠOP
- nebudou muset dávat dětem/studentům  do školy hotovost a obávat se, že peníze někde ztratí nebo je utratí
- nebude zde riziko ev. šikany, kdy dítě/student  nese větší obnos a spolužáci to vědí ....
- nebude muset myslet na to, aby dal "přesně drobné " př. 30,- či 20 ,-  korun na divadlo,kino, výlet,atd....
- bude mít kdykoliv online přehled a KONTROLU kolik se z jeho zálohy již "utratilo", datum, částka,  za co
- nemusí složit najednou nějakou horentní sumu, částku si vždy dojedná třídní učitel 
- na podúčet školy pro své dítě může dávat i menší částky v průběhu celého roku, nikdo nepožaduje vysokou  jednorázovou zálohu !!!!
- větší výdaje typu - nákup sešitů v září, výcviky atd. vědí stejně rodiče delší dobu dopředu a s těmto výdaji počítají, jen nemusí vyšší částku do školy nosit v hotovosti   či posílat po dětech
-  škola urči minimální zůstatek na účtě, pokud se k tomu žák přiblíží, dostane upozornění mail  jak třídní učitel, tak  rodič
- bezpečnost pro děti a přehlednost pro rodiče 
- přihlášení do systému Školního programu je možné jak z pevného PC, tak z tabletu, notebooku, mobilu -  kdykoliv online /veřejné knihovny, inter.kavárny,atd./ 
 
Pokud rodič NEMÁ bankovní účet a nemůže využít bezhotovostní platbu z účtu, i to lze ŘEŠIT ! Není nutné internetové bankovnictví !!!! 
Zálohu na školní podúčet může rodič poslat složenkou, složit v bance  /kde má škola podúčet/. Jedná se ev. o 3 - 4 zálohy /dle dohody s třídním učitelem/ během školního roku. Výše zálohy a četnost zasílání na podúčet je vždy otázka DOHODY mezi rodičem a třídním učitelem /s ohledem na sociální situaci rodiny/. Mnimální částku zálohy by rodiče měli RESPEKTOVAT !! Doporučuje se cca 250 Kč. 

 

Zpět