Školní družina

04.09.2017 11:29

Pro rodiče dětí, kteří budou platit poplatek školní družiny převodem z BÚ, správné číslo BÚ školy je: 0580530349/0800