Škola online od září 2020

21.08.2020 10:36

Vážení rodiče,

 

od 1. září 2020 bude nahrazena papírová žákovská knížka elektronickou - přihlašovací údaje pro rodiče a své dítě do portálu Škola online obdrží zákonný zástupce osobně na počátku měsíce září od třídních učitelů. Vlastní registraci provede pak každý samostatně.

Od 4. ročníku se zavádí elektronická forma hodnocení prospěchu a chování plně, omluvný list bude i nadále v papírové podobě. V 1. - 3. ročníku je ponechána žákovská knížka/notýsek jako motivační faktor pro dítě.

Každý rodič je povinen informovat se na tomto portálu.

 

Eva Tomášková

ředitelka školy

Zpět