Rozhodnutí o přijetí žáků do první třídy

17.04.2018 07:48

Ředitel ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY BESEDNICE, okres Český Krumlov, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodl a podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., právní řád, takto: Vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Besednice, Školní 228, Besednice od školního roku 2018/2019 a zveřejňuje seznam přijatých uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem.

 

Seznam uchazečů k základnímu vzdělávání:

Přidělené registrační číslo

Výsledek zápisu

ZA01/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA02/2018

Domluvený jiný termín zápisu.

ZA03/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA04/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA05/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA06/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA07/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA08/2018

Odklad.

ZA09/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA10/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA11/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA12/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA13/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

ZA14/2018

Dítě se přijímá k základnímu vzdělávání.

 

Datum zveřejnění                                                            Mgr. Květoslav Skála

16. 4. 2018                                                                                    ředitel školy

 

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si prosím vyzvedněte ve škole od 16. 4. 2018.                          

Rozhodnutí o přijetí.pdf (181 kB)