Provoz MŠ o prázdninách

29.06.2020 14:37

MŠ je v běžném provozu do 30. 6. 2020. 

Prázdninový provoz od 1. 7. – 3. 7. 2020 a od 17. 8. – 31. 8. 2020

Přihlášku k prázdninovému provozu odevzdejte učitelce v MŠ do 3. 7. 2020.

Úplata za předškolní vzdělávání je 100,- Kč za každý započatý týden. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky jsou od platby za vzdělávání osvobozeni. Stravné: 42,- Kč/den.  Platbu celkové finanční částky za prázdninový provoz (školné + stravné) uhraďte nejpozději do 10. 7. 2020 na bankovní účet ZŠ a MŠ Besednice: 0580530349/0800, variabilní symbol nebo zpráva pro příjemce: Jméno a Příjmení dítěte. 

Pokud nebudou platby provedeny v  daném termínu, budeme považovat dítě za nepřihlášené k prázdninovému provozu.

 

Zpět