Projekt preventivního vyšetření zraku žáků 1. – 3. třídy – „Koukají na nás správně?“

11.04.2022 15:12

Termín vyšetření: 17. 5. 2022  v 09:30 ve třídě MŠ

V souvislosti s plánovaným vyšetřením žádáme, aby rodiče, kteří chtějí nechat dítě vyšetřit, podepsali "formulář pro vyjádření souhlasu" (v době rodičovských schůzek 25. 4. 2022 nebo jindy po dohodě s třídní učitelkou) a třídní učitelce uhradili poplatek 170 Kč za vyšetření. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření obdrží také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření. Do 10 dnů od data vyšetření, rodiče obdrží na email, který uvedli do „formuláře pro vyjádření souhlasu“ přístupový kód a postup, jak získat výsledky v elektronické podobě.

V rámci protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 zaměstnanci zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s. dodržují všechny postupy s cílem minimalizovat možnou infekci.

Zpět