Projekt preventivního vyšetření zraku dětí (třída Sluníček a Berušek) – „Koukají na nás správně?“

11.04.2022 15:15

Termín vyšetření: 17. 5. 2022  v 08:30 ve třídě MŠ

 

V souvislosti s plánovaným vyšetřením žádáme, aby rodiče, kteří chtějí nechat dítě vyšetřit, podepsali "formulář pro vyjádření souhlasu" (v době provozu MŠ 6:15 – 16:15 hod.) Poplatek 170 Kč za vyšetření bude odečten z fondu kulturních akcí. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření obdrží také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření. Do 10 dnů od data vyšetření, rodiče obdrží na email, který uvedli do „formuláře pro vyjádření souhlasu“ přístupový kód a postup, jak získat výsledky v elektronické podobě.

V rámci protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 zaměstnanci zdravotnického zařízení Prima Vizus, o.p.s. dodržují všechny postupy s cílem minimalizovat možnou infekci.

 

Zpět