Příměstské tábory

12.03.2021 13:52

V létě 2021 pro Vás připravujeme ve spolupráci se společností ATTAVENA, O.P.S příměstské tábory.

Pokud půjde vše dobře a situace kolem COVID19 to umožní, jsou pro žáky 1. stupně naplánovány dva termíny pro příměstské tábory.

Program a organizaci těchto táborů bude ve spolupráci s ATTAVENA, o. p. s. mít na starost paní učitelka Dana Vacková.

Více informací viz letáček a stránky www.attavena.cz

Zpět