Přijímací zkoušky-testování: aktualizace

09.04.2021 21:13

Aktualizace 10.4.-10:00

 

Dovolujeme si upozornit na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká testování uchazečů o vzdělávání.

více zde: www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-u-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADch-zkou%C5%A1ek-s-platnost%C3%AD-od-26.-dubna-2021.pdf

 

V naší škole budeme testovat pravděpodobně v pátek 30.4. od 9 do 12 hodin - lze se přilásit přes Školu online (popř. e-mailem na reditel@zsbesednice.cz) 

Zpět