Přijímací zkoušky 2019

10.04.2019 12:57
Ve dnech 12.4. 2019 a 15.4. 2019 držíme pěsti všem našim žákům devátého ročníku, kteří budou skládat svou první životní zkoušku, a to ve formě přijímacích zkoušek na své vybrané střední školy.
 
 
Ve dnech 16.4. 2019 a 17.4. 2019 držíme pěsti také žákům pátého ročníku, kteří budou skládat také svou první zkoušku, a to ve formě přijímacích zkoušek na vybraná gymnázia. 
 
Věříme, že všichni žáci zvládnou tuto úlohu jak nejlépe umí, neboť je k této životní etapě připravovali jejich rodiče a také všichni vyučující. 
Od začátku školního roku se jim intenzivně a individuálně věnovaly po vyučování: 
 
 

Mgr. Zdeňka Řehoutová - Příprava na přijímací zkoušky z Českého jazyka 

(9. ročník)  

Mgr. Danou Vackovou - Příprava na přijímací zkoušky z Matematiky 

(9. ročník) 

Žáky 5. ročníku připravovali individuálně vyučující dle potřeby.

 

 

Zpět