Přihlášky na střední školu

30.01.2020 17:18

V příštím týdnu budou žákům 9. třídy vydány školou potvrzené přihlášky na střední školy. Každý dostane 2 kopie, společně se zákonnými zástupci doplní kontakty na ně, vybrané školy a termíny přijímacích zkoušek. Nezapomeňte, že přihlášku podepisuje i uchazeč.

Pokud máte dotaz, zastavte se v ředitelně pro informaci.

Všem deváťákům budou přihlášky vydány automaticky.

Žákům nižších ročníků (5.+7.), kteří plánují studium na gymnáziu, budou vydány na vyžádání - viz dopis, který nesly děti domů začátkem ledna.

Případné dotazy ráda zodpovím na telefonu 778 015 834.

Eva Tomášková

Zpět