Prezentace klubů a kroužků- září 2021

31.07.2021 17:03
Hledáte pro svoje děti nové aktivity od září? Přehled o tom, co se nabízí v okolí Českého Krumlova, si můžete udělat hned začátkem školního roku
 
 
Akce se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov
Kdy : 1. září 2021, od 14:00 hodin, Městský park Český Krumlov
Cíl : prezentace všech volnočasových aktivit a kroužků ve městě pro děti i dospělé.
Cílová skupina: rodiče a děti z Českého Krumlova a okolí, kteří chtějí být aktivní.
Program :
Prezentace jednotlivých klubů, ukázky tréninků, výroby, výuky, vystoupení a další.
Novinky, které vytvořily události poslední doby, nové situace, nové kroužky, nové způsoby výuky.
Kroužkovaná hra - jednotlivý prezentéři volnočasových aktivit si připraví úkol na téma jejich kroužků a děti si budou plnit úkoly, dostávat razítka do kartičky a pokud splní dostatečný počet úkolů, dostanou na konci odměnu.
Akce bude mít ráz dětského zábavného odpoledne.
Pořadatel: "Děti fitness aneb sportem proti drogám” z.s.

 

Zpět