Převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

11.06.2020 06:06

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí/ přerušení správního řízení si můžete vyzvednout v MŠ 

pondělí – pátek od 10. 6. 2020 do 30. 6. 2020 v čase od 6.15 – 8.00 hod nebo od 9.00 – 10.00 hod.

 

Zpět