Přejeme hezké prázdniny

28.06.2021 22:23

Všem našim žákům a jejich rodičům přejeme krásné prázdniny prožité ve zdraví.

Žáci byli poučeni o bezpečném chování během prázdnin zejména při sportu a pohybu v rámci dopravního provozu.

Těšíme se na shledání v září!

Zpět