Přednášky 2. stupeň - MP Education, s.r.o.

07.03.2016 11:39

 

 

10.3.2016  

3. a 4. vyučovací hodina

Přednáška: „Adam a Eva aneb nejsme stejní“

6. a 7. třída         90 min

Obsah: anatomie, pohlavní orgány, hormony (ženské, mužské) puberta - uvědomování si sama sebe - vzájemné vztahy dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální vhodná životospráva, správné hygienické návyky

Cena za osobu 33,-

 

10.3.2016

5. vyučovací hodina

Dívky 7.,8. a 9. třída       45 min

Přednáška: „Žena jako symbol života“

Obsah: vztah ke své ženskosti, prevence CA prsou a dělohy, reprodukční a sexuální zdraví, gynekologická intervence intimní hygiena, hygienické prostředky antikoncepce, pohlavně přenosné choroby zdravý životní styl

Cena za osobu 71,-

 

5.4.2016

1. a 2.  vyučovací hodina

6. a 7. třída       90 min

Přednáška: „Jsi online II.“

Obsah: vliv nových informačních technologií na sociální vztahy - plusy a mínusy, konfrontace minulosti a současnosti, rizika sociálních sítí (kyberšikana, kyberstalking, sexting…) zkusme to jinak…

Cena za osobu 46,-

 

5.4.2016

3. a 4. vyučovací hodina

8. a 9. třída       90 min

Přednáška: „Bát či nebát se…?"

Obsah: rizikové faktory v období dospívání a jejich vliv na reprodukční zdraví, rozdílné způsoby života - návyky: kouření, alkohol, drogová závislost převládající vzorce sexuálního chování /příležitostný - náhodný sex. styk/ život v úplné/neúplné rodině, potřeba bezpečí, lásky, úcty, úroveň zdravotního uvědomění /vědomosti, postoje…/

Cena za osobu 70,-