Prázdninový provoz MŠ v termínu od 20.8.2018 - 31.8.2018

24.05.2018 10:20

Provoz MŠ: 6.30 - 16.00 

Úplata za předškolní vzdělávání je 75,- Kč za každý započatý týden. 

Předškolák a dítě s odkladem školní docházky je od platby za vzdělávání osvobozen.

 

Stravné: 36,- Kč/den

 

Přihlášku k prázdninovému provozu odevzdejte učitelce v MŠ nejpozději do 22.6.2018 a platbu celkové finanční částky za prázdninový provoz (školné + stravné) uhraďte do 30.6.2018 na bankovní účet ZŠa MŠ Besednice: 0580530349/0800 Variabilní symbol nebo zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte. Pokud nebudou platby provedeny v daném termínu, budeme považovat dítě za nepřihlášené k prázdninovému provozu.

 

Přeplatek za prázdninový provoz bude zákonným zástupcům vyúčtován do 30.9.2018.

Telefonní čísla 

MŠ: 778015830 

ZŠ: 778 015 834 

ŠJ: 778015831

 

Prázdninový provoz MŠ.pdf (514753)                              Závazná přihláška k umístění dítěte do MŠ o prázdninovém provozu.doc (27648)