Platba stravného na měsíc duben

25.03.2018 14:48

Stravné na měsíc duben lze platit každý den od 7:00 do 11:00 a od 14:30 do 15:00. Pokud nebude zaplaceno do konce měsíce března, žák nejde 3. dubna na oběd.