Plán práce na týden od 8. 6. 2020

05.06.2020 22:21

MŠ: v provozu (1 třída z dětí předem přihlášených)

 

ZŠ: 1. stupeň - přihlášené děti docházejí osobně do školy (4 skupiny), ostatní online výuka dle rozvrhů platných od 25. 5. 2020

 

2. stupeň - online výuka. Od 8. 6. možnost konzultací – viz rozpis zde: https://www.zsbesednice.cz/news/navrat-do-skoly-2-stupen/

Upozorňujeme na nutnost přinést Prohlášení o bezinfekčnosti, které podepsal zákonný zástupce – bez něj nemůže žák do školy nastoupit.

(https://zsbesednice.webnode.cz/_files/200274469-b23d6b23d8/priloha_779700823_2_p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf)

 

 

11. 6. 2020 badatelská exkurze pro předem přihlášené žáky 2. stupně

 

Zpět