Plán práce na týden od 5. 10. 2020

02.10.2020 13:44

7.10.2020 plavání 1.+2. třídy (org. Brothánková, Matoušková) - časy stejné jako v předchozích týdnech

 

9.10.2020 pátek Noc s Andersenem - akce pro žáky 3. třídy v místní knihovně (Hubená, Vontorová)

 

dle aktuální potřeby - porady pedagogického sboru 

 

výuka probíhá dle běžných rozvrhů pouze s omezením HV a TV v některých třídách (viz www.zsbesednice.cz/news/narizeni-khs/)

Zpět