Plán práce na týden od 4. 5. 2020

02.05.2020 21:57

ZŠ - uzavřena pro výuku

MŠ - uzavřena z organizačních důvodů

 

Probíhá zápis do MŠ na školní rok 2020/21

 

Dle sdělení MŠMT platí následující plán (podrobnosti a termíny budou upřesněny, sledujte, prosím, webové stránky školy)

od 11. 5. 2020 výuka pro 9. ročník ZŠ -  příprava na přijímací zkoušky - zkrácené vyučování s osobní přítomností žáků, bez školní jídelny

od 25. 5. 2020 výuka pro 1. stupeň ZŠ - včetně školní jídelny a školní družiny

od 25. 5. 2020 obnoven provoz mateřské školy - včetně zabezpečení stravy

 

Žáci budou muset dodržovat hygienická opatření, o kterých budou zákonní zástupci včas informováni, bez nich jim nebude umožněn vstup do výuky. Výuka dle doporučení MŠMT nebude povinná, ale bude umožněno ji absolvovat žákům, kteří nespadají do "ohrožené" kategorie (např. senior v rodině, dítě diabetik, ...). 

Čerpání ošetřovného patrně bude vládou upřesněno, před zahájením výuky vám podáme info. I my sami musíme počkat na informace z ministerstva  a ty se bohužel často mění a upřesňují.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci.

Eva Tomášková

Zpět