Plán práce na týden od 3. 5. 2021

30.04.2021 10:36

Změna: dle aktualizovaných informací k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 testujeme už pouze 1x týdně (testovací den=pondělí, popř. v den příchodu žáka):

........preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu...................

 

Pokud žák/dítě/zaměstnanec nebude přítomen v testovací den (pondělí), pak test bude proveden v den příchodu do školy nejdříve v 7:30.

 

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

V naší škole tak vystavíme každému žákovi/dítěti/zaměstnanci maximálně jedno potvrzení týdně a to bezprostředně po testování.

 

 

Od 3. do 14. 5. 2021 probíhá zápis do MŠ - viz www.zsbesednice.cz/materska-skola/

ZŠ: rotační výuka pro 1. stupeň - do školy jde 3. a 4. třída, ostatní mají výuku online (beze změn, tak jak jste byli zvyklí), 2. stupeň online 

MŠ: přihlášené děti (předškoláci)

ŠD: pro žáky, kteří docházejí do školy zajištěna (2 odddělení  - každá třída zvlášť, pro 5. třídu družina organizována není)

 

ŠJ: kdo chodí do školy, má obědy přihlášené - ostatní mají odhlášeno - přesto si mohou i tito  žáci oběd vyzvednout - s dříve přihlášenými počítáme - objednávejte přes strava.cz (pokud se nedaří, napište na jidelna@zsbesednice.cz)

Individuální konzultace: dle rozpisu z minulého týdne, či po dohodě s paní zástupkyní

 

I nadále platí povinnost testování - viz minulý týden. Pokud se rodič rozhodne své dítě do školy neposlat, bude žákovi zadávána práce alternativním způsobem.

Žáci nosí roušky. Postupujeme dle Manuálu MŠMT (častější větrání, zvýšená pozornost úklidu). Změny v náplni předmětu HV a TV pro žáky, kteří jsou ve škole.

 

 

Využíváme testy Singclean.  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

 

Informace jsou stručné, neboť k žádné větší změně nedochází. Pokud máte dotazy k provozu školy, nebojte se zeptat na reditel@zsbesednice.cz nebo 778 015 834.

 
Zpět