Plán práce na týden od 27. 9. 2021

24.09.2021 22:45

28.9. - státní svátek  - TV školy - Sportovní den mládeže s TAJV- viz www.zsbesednice.cz/news/pozvanka-na-sportovni-den/

29.9. - plavání (1.+2.+3.třída+MŠ)

29.9. - divadlo MŠ Hugo a Fugo - oblékání hrou

30.9. - 9. třída - beseda - volba povolání - SOU T. Sviny

 

 

probíhá Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Bobřík informatiky

 

celý týden probíhají Barevné dny - kdo se chce přidat, oblékne se do té barvy, která je pro daný den vyhlášena (např. středa je oranžová)

 

 

MŠ:

1.10. logopedická depistáž (9:00)

 

3. 10. 2021 v 10.00 hod na úřadě městysu Besednice - Vítání občánků Přednes básniček (vybrané děti ze třídy Sluníček)

Zpět