Plán práce na týden od 25. 4. 2022

22.04.2022 08:30

25. 4. 2022 klasifikační porada (13:45)

25. 4. 2022 rodičovské schůzky (16:00 společné zahájení ve třídách, pak konzultace u jednotlivých vyučujících) - do 18 hodin

27. 4. 2022 ukázka hasičské techniky 9:30 školní hřiště pro MŠ a 1. - 3. třídu

27. 4. 2022 exkurze přírodopis - 2. stupeň - ZOO Praha (org. Tomášková, Vacková, Pošmurná) - rodiče informováni o organizaci akce (časy odjezdu-příjezdu)

27. 4. 2022 Robo-soutěž Praha (vybraní žáci 5. - 8. třídy, org. Hron) - doprava zajištěna společně s exkurzí do ZOO

28. 4. 2022 Edustem - Mikroskopování (4. + 5. třída) - hrazeno z projektu

29. 4. 2022 výuka v duchu filipojakubské noci (zejména 1. stupeň)

 

kromě obvyklých aktivit (kroužek Předškolák, badatelská němčina Edustem):

26. 4. 2022 koncert žáků ZUŠ v 10:35 (žáci prvního stupně zajišťují výchovný koncert pro MŠ)

27. 4. 2022 ukázka hasičské techniky 9:30 školní hřiště

28. 4. 2022 divadlo Hugo a Fugo (Jedeme do ZOO)

Zpět