Plán práce na týden od 22. 3. 2021

19.03.2021 08:33

Aktualizace 24. 3. 2021

 

25.3.2021    zahájen kroužek informatiky - online setkání vedené studenty Jihoč. univerzity - čtvrtky 15-16h - přihlásit se žáci mohou u paní zástupkyně

připravujeme:

29.3.- přijímací zkoušky nanečisto - info zasláno rodičům žáků 9. ročníku

30.+31.3. - akce s Jihočeským divadlem

1.4. Velikonoční prázdniny-neučí se

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 a nadále zakazuje osobní přítomnost žáků/dětí na základním a předškolním vzdělávání - konečné datum neuvedeno.

 
Výuka v základní škole bude zajištěna online - dle rozvrhů, které již znáte (zelené hodiny, popř. dle dohody s vyučujícím). Pro předškoláky budou též zajištěna společná online setkání - předškolní příprava - vše jako dosud.
 
Výjimkou jsou individuální konzultace - ty  budou i nadále poskytovány žákům jako dosud, popř. těm, kterým je nově nabídneme.
 

Školní jídelna je v provozu  - s těmi, kteří stravu v posledních třech týdne odebírali, počítáme, ostatní mají stravu odhlášenu (ve strava.cz se tato změna projeví až během pondělí). Jídlo možno vyzvednout do ešusu v době od 11.00 do 12.30) - týká se ZŠ a předškoláků

 

Inkaso - stržení peněz na další měsíc - bude provedeno pouze u těch, kteří nyní stravu odebírají.

 

*** Pokud se chcete přidat a pro obědy si chodit, prosím, kontaktujte vedoucí školní jídelny***

 

Provoz kanceláře školy - po předchozí telefonické/e-mailové domluvě můžete vyřídit své záležitosti. Vydávání zápisových lístků dle rozpisu, který rozeslala paní zástupkyně.
 
I když je škola "zavřená", chystáme pro vás na následující týdny:
- akce ve spolupráci s Jihočeským divadlem
- rodičovské schůzky (19.4.)
- zápis do první třídy (duben) 
- zápis do MŠ (květen)
 
Prosím, průběžně sledujte naše webové stránky kde budou informace upřesňovány. Vaše podněty a dotazy uvítáme na adrese reditel@zsbesednice.cz.
 
Přeji vám všem hodně zdraví a "společně to zvládnem".
 
Eva Tomášková
Zpět