Plán práce na týden od 10. 5. 2021

06.05.2021 14:24

aktualizace 7.5. - 15:25

 

Od 3. do 14. 5. 2021 probíhá zápis do MŠ - viz www.zsbesednice.cz/materska-skola/

Od 12. do 14. 5. 2021 probíhá inspekční činnost ČŠI

 

- otevřena pro všechny děti (bez testování, bez roušek)

ZŠ  - výuka rotačním způsobem (tento týden ve škole 1.+2.+5.+6.+9. třída) - tj. i druhý stupeň částečně dochází do školy ostatní (3.+4.+7.+8. třída) mají výuku online (beze změn, tak jak jste byli zvyklí)

ŠD -  pro žáky, kteří docházejí do školy zajištěna (2 odddělení  - každá třída zvlášť, pro 5. třídu družina organizována není)

ŠJ: kdo chodí do školy, má obědy přihlášené - ostatní mají odhlášeno - přesto si mohou i tito  žáci oběd vyzvednout - s dříve přihlášenými počítáme - objednávejte přes strava.cz (pokud se nedaří, napište na jidelna@zsbesednice.cz)

Individuální konzultace: dle rozpisu z minulého týdne, či po dohodě s paní zástupkyní

Žáci nosí roušky. Postupujeme dle Manuálu MŠMT (častější větrání, zvýšená pozornost úklidu). Změny v náplni předmětu HV a TV pro žáky, kteří jsou ve škole.

 

Testování (COVID-19):

I nadále platí povinnost testování - viz minulý týden. Pokud se rodič rozhodne své dítě do školy neposlat, bude žákovi zadávána práce alternativním způsobem.

Využíváme testy Singclean.  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

1. stupeň: 1x týdně (pondělí, v případě nepřítomnosti v den návratu do školy)

2. stupeň: 2x týdně (pondělí+čtvrtek, v případě nepřítomnosti v den návratu do školy)

MŠ: netestuje se

Zaměstnanci: 1x týdně (pondělí, v případě nepřítomnosti v den návratu do zaměstnání)

Pokud žák/dítě/zaměstnanec nebude přítomen v testovací den (pondělí), pak test bude proveden v den příchodu do školy nejdříve v 7:30.

 

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

V naší škole tak vystavíme každému žákovi/dítěti/zaměstnanci maximálně jedno potvrzení týdně a to bezprostředně po testování.

 

 

 

Zpět