Plán práce od 1. 3. do 21. 3. 2021 - provoz dle krizového opatření-aktualizace 5.3.

05.03.2021 13:31

Vážení rodiče a žáci, milé děti,


je to tu znovu. Od 27. 2. do 21. 3. 2021 je krizovým opatřením vlády omezen provoz škol (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM) a to tak, že se zakazuje mimo jiné osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání a dětí v předškolním vzdělávání (mateřské školy).
Naše škola tak zůstane zavřena. Výuka v základní škole bude zajištěna online - dle rozvrhů, které již znáte (zelené hodiny, popř. dle dohody s vyučujícím). Pro předškoláky budou též zajištěna společná online setkání - předškolní příprava.
Výjimkou jsou individuální konzultace - ty  jsou i nadále povoleny - se žáky, kterých se to týká, se spojíme.
 

Aktualizace: jídelna v provozu od středy - viz samostatný příspěvek (jídlo možno vyzvednout do ešusu v době od 11.00 do 12.30-nutno předem přihlásit) - týká se ZŠ a předškoláků


Prosím, průběžně sledujte naše webové stránky kde budou informace upřesňovány.
Přeji vám všem hodně zdraví a "společně to zvládnem".
 
Eva Tomášková

 

 

Informace o možnosti čerpání ošetřovného Vám poskytne Váš zaměstnavatel. Škola již nepotvrzuje.

 

 

 

Zpět