Pasování druháčků na čtenáře

30.09.2020 13:49

   V pátek 28. 9. byli žáci druhé třídy pozváni do besednické knihovny. Po příchodu do knihovny si ji prohlédli a dozvěděli se, k čemu knihovna slouží.

   Paní Libuše Vontorová si pro děti připravila tři úkoly. Prvním úkolem bylo najít na obrázku devět pohádek a napsat jejich názvy. Druhým úkolem bylo složit puzzle z nastříhaných obrázků. 

Třetím úkolem bylo přečíst úryvek z knížky.

   Dětem se podařilo úkoly splnit a následně byly pasovány na čtenáře. Při pasování dostaly děti čtenářský průkaz, knihu a sladkou odměnu.

   Děti byly z návštěvy knihovny nadšené. Při zpáteční cestě do školy se těšily, až si budou moct knihu, kterou dostaly prohlédnout a přečíst si ji samy nebo s rodiči.

 

Petra Matoušková, třídní učitelka 2. třídy

 

Zpět