Osobní přítomnost ve škole=čestné prohlášení

20.06.2020 18:14

Připomínáme, že žáci, kteří vstupují do školy, musí doložit čestné prohlášení - tj. i pro vracení učebnic či vydávání vysvědčení je potřeba dokument přinést (pokud už tak neučinili dříve).

Formulář najdete zde: zsbesednice.webnode.cz/_files/200274469-b23d6b23d8/priloha_779700823_2_p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf?_ga=2.83564433.665579875.1592596050-106962607.1511108205

Zpět