Organizace zápisů do 1. třídy

24.03.2020 22:36

Zápis do 1. třídy Základní školy Besednice, okres Český Krumlov se uskuteční v termínu od 1. dubna do 20. dubna 2020, ale bez přítomnosti dětí a rodičů.

 

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti a dále se sourozenci ve škole. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

 

Ředitelé základních škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Též upřednostňují, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. O tomto postupu rozhodlo ministerstvo školství v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a COVID – 19.

 

Naše škola připravuje aplikaci na zápisy do 1. třídy online, kde rodič navštíví webové stránky naší školy, klikne na připravený odkaz a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací (zatím je vše ve stádiu příprav, včas vás budeme informovat). Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému naší školy. Po vyplnění formuláře bude už zbývat pouze dokončení formální části, a to podpis zákonného zástupce dítěte. Rodič si může vyplněný pdf soubor vytisknout a do naší školy ho odeslat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, podepsaný formulář osobně vhodí do speciální schránky u hlavního vchodu. Pokud rodiči nevyhovuje ani jedna z uvedených možností, telefonicky se domluví se zástupkyní školy na vytisknutí formuláře a podpis provede ve škole v úředních hodinách podatelny. Bude nutno doplnit také prostou kopii rodného listu dítěte, tu přiložte k vyplněnému formuláři (kopii prosím označte jasně a zřetelně KOPIE). Elektronický způsob přihlášení upřednostňujeme pro bezpečnost a pohodlí všech. Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu (1. 4. - 20. 4. 2020) není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

 

Po vyplnění elektronické přihlášky vám bude na e-mail zasláno potvrzení o registraci s vygenerovaným registračním číslem.

 

Rozhodnutí o přijetí vám bude zasláno doporučeně na vaši adresu.

 

Pokud vám cokoliv nebude jasné, obraťte se na nás. Jsme tu pro vás, rádi vám se vším pomůžeme.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

  

 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace.

Děkujeme za pochopení.

Zpět