Online výuka v ZŠ Besednice

06.04.2020 21:25

 

edit: doporučujeme k výuce se hlásit z  PC/notebooku, na mobilních telefonech nefunguje přesně dle zadaného návodu (lze obejít tím, že v mobilu si dáte zobrazit "stránky pro počítač" nebo nainstalujete aplikaci Teams - nezřizujte si ale kvůli tomu nový e-mailový účet od Microsoftu)

 

 

Vážení rodiče a žáci, 

od tohoto týdne bude výuka postupně probíhat i online, tj. budeme rozšiřovat komunikaci učitel - žák.

Využijeme k tomu platformu TEAMS, kterou jsme původně chtěli uvést do provozu až v září 2020 - zatím v zúžené podobě.

V současné době již porady učitelů probíhají tímto způsobem a věřím, že i vy jej shledáte vhodným.

Učitelé vypíší pro jednotlivé třídy a předměty (s dostatečným předstihem) online výuku. Pokud máte možnost, přihlaste se - do online výuky můžete vstupovat svými dotazy. Učitel po dohodě se žáky může výuku uložit pro offline použití, tj. pokud nestihnete výuku v jejím průběhu, můžete shlédnout později. Ostatní funkce zatím využívat nebudeme, jsou vázané na vytvoření žákovských e-mailů pod Microsoft - a k tomu budeme později potřebovat váš souhlas.

Online výuka nebude probíhat ve všech třídách a předmětech hned od začátku. V nižších ročnících bude rozjezd asi pomalejší, ale věřím, že i tam to zvládnem.

Nemusíte se sami po ničem shánět - odkaz vám přijde do e-mailové schránky (do té stejné, do které vám nyní posílám zprávu). Pokud se vám nepovede intuitivně se přihlásit, návod najdete na www.zsbesednice.cz (pod odkazem, kterým jsou nyní zadávány úkoly).


Případné technické problémy, které vás potkají, prosím nahlaste (reditel@zsbesednice.cz   nebo zastupce@zsbesednice.cz) - bez toho je sami neodhalíme a nemůžeme pracovat na vylepšení systému. 

Nebojte se, není to proto, abychom vás zavalili spoustou novinek, ale abychom výuku přiblížili té reálné kdy učitel se žákem se potkají osobně. Cílem je i sejmout část břímě z rodičů, kteří často svým dětem nyní s domácími přípravami pomáhají více než dříve - žáci absolvují výuku s učitelem. K tomu, abyste se výuky takto zúčastnili, stačí malá znalost práce s počítačem (vpodstatě jen klik na zaslaný odkaz). I nadále budou zadání předávána přes naše webové stránky, toto má být rozšíření možností jak žákům předat učivo.

S pozdravem a přáním zdraví 

Eva Tomášková

Zpět