Okresní kolo recitace

30.03.2022 09:31

Nejlepší recitátoři z naší školy se 25. března 2022 zúčastnili Okresní přehlídky dětských recitátorů v Českém Krumlově. Soutěžilo se celkem v pěti kategoriích, kdy v nulté, druhé a třetí kategorii děti získaly čestná uznání a peněžní poukázku na knihy. Byli to Sára Tycová, Nela Leitgebová a Petr Jílek. Cenu poroty si odnesla ve třetí kategorii Nikola Němcová, a postoupila tak do krajského kola. To se uskuteční na přelomu měsíce dubna a května.

 Všichni soutěžící se mohli zúčastnit i dramatických dílen, kde si procvičili hlasivky, výrazné čtení a reprodukci  a interpretaci textu, pro všechny pak byla připravena zahřívací a mluvní rozcvička.

 Po vyhlášení výsledků jsme se na hodinu odebrali do knihkupectví Expedice, kde jsme strávili příjemnou hodinku výběrem knih, na které všechny naše děti obdržely poukázky. Prošli jsme se po náměstí a všimli si i upoutávek a hesel odkazujících na smutné válečné dění na Ukrajině. Odměnili jsme se sladkým pohárem a vyrazili k zámku pozorovat medvědy. I když jsme je sledovali pečlivě, oni si nás moc nevšímali a líně se povalovali na sluníčku. Poté jsme se trochu jinou trasou vrátili směrem k autobusovému nádraží, zaujala nás výzdoba  domů v ulicích, seznámili jsme se se starou lékárnou, psaníčkovými sgrafity, arkýři, řekli jsme si, co jsou to tzv. kočičí hlavy,  z mostu pod zámkem jsme pozorovali otužilé kachny. Prostě jsme si ten den užili, a ještě jsme cestou autobusem domů potkali naše bývalé žáky.

 Byl to pěkný, a navíc úspěšný den. Všem recitátorům blahopřejeme!

 

Z. Řehoutová

 

Zpět