Odhlašování stravy-nutné

02.03.2020 16:21

Připomínáme rodičům, že první den neplánované absence žák má nárok na oběd (lze vyzvednout např. do ešusu), každý další den ale už stravu musí mít odhlášenou. Opačná situace (neoprávněné čerpání) je porušením zákona a tudíž i řádu školní jídelny a může být jednáno o dalším postupu.

Více je upraveno ve vyhlášce o školním stravování 107/2005 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107) a "školský zákon" 561/2004 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561), zde zejména paragraf 119 (..... v době jejich pobytu ve škole.....)

 

Odhlášení stravy je možné provést telefonicky nebo pomocí SMS na tel. čísle 778 015 831 - v MŠ do 7:00 hodin a v ZŠ na 8:00 hodin. Nebo písemně do bločku, který je u kanceláře vedoucí školní jídelny či zprávou na e-mail: jidelna@zsbesednice.cz.

 

Zpět