Obnovení provozu MŠ od 25. 5. 2020

12.05.2020 14:30

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ČERVNA 2020

 

Vážení rodiče,

 

obnovujeme  po dohodě se zřizovatelem provoz mateřské školy v omezeném provozu od  pondělí 25. května 2020. Provoz MŠ bude organizován ve dvou věkově smíšených třídách. Upozorňujeme rodiče, že děti budou pobývat delší dobu venku, než je zvykem.

 

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

MŠ bude fungovat za dodržování zvýšených hygienických opatření. Z organizačních důvodů Vás prosíme o nahlášení, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ a to do 18. 5. 2020 na e-mail mskola@zsbesednice.cz. Uveďte také, prosím, zda máte zájem o umístění do třídy s provozem od 6:15, nebo od 7:30 (nelze měnit, nutností je dodržet stálý kolektiv dětí).

 

 

Třída I. + šatna I.

6,15 – 16,15 hod

 

Třída II. + šatna II.

7,30 – 12,30 hod

 

 

Strava bude zajištěna pouze pro děti přihlášené do MŠ. Ostatním bude odhlášena.

 

Při první návštěvě v mateřské škole rodič předá vyplněné příloha_če stné_prohlášení.pdf. Bez něho nemůže být dítě umístěno do dětského kolektivu. Rovněž upozorňujeme rodiče na následující každodenní zvýšenou kontrolu zdravotního stavu svého potomka. Je nepřípustné, aby dítě s příznaky virového onemocnění pobývalo v mateřské škole.

S ohledem na situaci je možné nechat děti doma (rozhodne zákonný zástupce např. oslabená imunita, riziková skupina – společná domácnost…).

Pokud si zákonný zástupce nechá dítě doma, i když bude otevřená MŠ, bude mu odpuštěna platba za školné.

Ing. Eva Tomášková

ředitelka ZŠ a MŠ Besednice

 

 

Zpět