Nový školní řád

24.01.2020 10:57

Od 27. 1. 2020 je účinný nový školní řád. Žáci i zaměstnanci  s ním byli prokazatelně seznámeni, o této skutečnosti byli informováni i zákonní zástupci žáků prostřednictvím oznámení v žákovské knížce.

Zpět