Novohradský zvonek - recitace

22.03.2017 13:38

Dne 22.3. 2017 jsme se zúčastnili recitační soutěže Novohradského zvonku v Malontech. Děti ze šesté a sedmé třídy soutěžily ve třetí kategorii a obsadily 1., 2. a 3. místo:

1. místo - F. Pöschko

2. místo - T. Perinová

3. místo - R. Veselý

Děkujeme i ostatním žákům za jejich krásné výkony (E. Moravčíková a D. Staník - 4.tř.) a vítězům moc blahopřejeme!