Návštěva obecního úřadu

18.02.2020 20:32

V rámci výuky výchovy k občanství navštívili žáci šesté a sedmé třídy Úřad městyse Besednice, kde se dozvěděli mnoho zajímavých skutečností o zvycích a památkách obce.  Také byli seznámeni s pojmem matrika a matriční knihy.  Bylo nám vysvětleno, k čemu knihy slouží, kdo v nich může hledat a bádat a co se tam dá všechno najít. Děti si v knihách k tomu určených mohly vyhledat význam svého příjmení a v neposlední řadě okusit trochu svatební atmosféry. Děkujeme paní starostce, paní Brunové a paní matrikářce Švarcové.

Černá K.

Zpět