Návrat 1. + 2. třídy do školy od 18. 11.

15.11.2020 10:06


Od středy 18. 11. 2020 se vrací do škol žáci 1. a 2. tříd.


Žáci budou muset mít po celou dobu výuky roušky, ve třídách se bude více větrat, popř. bude probíhat výuka také venku. Prosíme tedy rodiče, aby děti vybavili alespoň 2 rouškami na den a teplejším oblečením a vhodným obutím naven.


Tělesná výchova a zpěv probíhají v omezeném režimu.


Školní jídelna a školní družina budou v provozu. Obědy mají všichni odhlášené, prosíme, pokud máte zájem, přihlaste si je.


Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole u vyšších ročníků (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.


Další podrobnosti budeme průběžně aktualizovat.


Zpět