Nástup do školy - září 2021

31.08.2021 14:52

aktualizace 31. 8. 2021

 

Vážení rodiče a žáci,

dnes dopoledne proběhlo kolaudační řízení stavby (rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Besednice) a máme přislíben kolaudační souhlas. Tudíž od zítřka můžeme zahájit nový školní rok.

Během prázdnin jsem Vám postupně vkládala základní informace o návratu, průběžně jsme je upravovali dle pokynů MŠMT a MZ.

Co nás tedy čeká?

1. 9. 2021 začínáme v 7:50, škola bude otevřena od 7:30. S žáky prvního ročníku a novými druháčky mohou do třídy přijít i rodiče (tyto prosím, aby po celou dobu pobytu ve škole měli respirátor)

Z minulých měsíců jsme již zvyklí na průběžné testování ve školách, ani v září nás to nemine - MŠMT počítá se třemi termíny. Naše škola nebude dělat velké změny v organizaci testování, vše tedy již znáte.

Testování proběhne v těchto termínech: 1. + 6. + 9. září

Žáci v ranní družině se testují tam, ostatní ve svých třídách s tím, že do třídy přicházejí nepřezutí a teprve po testování odcházejí do šatny.

 

Otestovaní žáci mohou být ve třídě bez zakrytí dýchacích cest, ve společných prostorech (chodba, jídelna) mají roušku (papírová-chirurgická) nebo respirátor.

Netestují se žáci, kteří prodělali COVID-19 (nutno dodat potvrzení, že neuběhlo více než 180 dní) + ti, kteří mají dokončené očkování (nutno doložit certifikátem) + ti, kteří doloží potvrzení o výsledku testu z lékařského zařízení

 

Opět používáme antigenní testy (označení GENRUI), které zajišťuje škola (případné vlastní testy, prosím, nahlaste předem e-mailem na reditel@zsbesednice.cz - nutno zaslat název testu, výrobce a fotografii obalu - test musí proběhnout ve škole za přítomnosti ped. pracovníka)

POKUD ŽÁK NEBUDE OTESTOVÁN, nebo se na něj nevztahuje některá z výjimek, musí po celou dobu pobytu ve škole mít nasazen respirátor

Pokud žák nebude ve škole přítomen ve škole v den, ve kterém probíhá testování, testuje se následující den (zde dle časových možností školy, tj. je možné, že bude muset vyčkat než bude možné test provést a žáka tak zařadit do výuky)

Budeme dodržovat manuál MŠMT, zejména v oblastí zvýšeného větrání ve třídách, častějšího zařazování pobytu venku a dezinfekce prostor.

První den předpokládáme "vyučování" do cca 9:30, další dny upřesní třídní učitelé s tím, že nebude odpolední vyučování.

 

Věřím, že tento školní rok už bude probíhat bez velkých omezení a společně si ho užijeme ve škole a ne jen před monitory počítačů.

 

Eva Tomášková

 

 

Zpět