Nařízení KHS a opatření vlády ČR

02.10.2020 11:47

Aktualizované nařízení KHS JčK (zaslané školám dne 2.10.) najdete zde

Zároveň zde aktuální opatření vlády: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4Y1T

Zpět