Masopustní koleda

23.02.2020 17:22

S masopustní koledou nás navštívily děti z druhé třídy ZŠ spolu s paní učitelkou Mgr. Hubenou.

Během vystoupení se děti dozvěděly o hlavních symbolech masopustu.

Děkujeme za připravený program.

  

 

Zpět