Kurz: Mladý vodní záchranář

21.05.2019 11:32

Ve dnech 14. - 15.5. 2019 žáci 9. třídy a pár žáků nižších ročníků navštívili kurz "Mladý vodní záchranář" v Dolní Vltavici. 

    V úterý 14.5. v dopoledních hodinách byl pro nás připravený velmi bohatý program, ve kterém jsme si všichni vyzkoušeli jízdu na mořském kajaku, kánoi a raftu. Než nám bylo umožněno vyrazit na vodní hladinu Lipna, dostali jsme záchrané vesty a poučení, jak se máme na lodích chovat a jak lodě ovládat. Ovládání kajaků a kánoí jsme si nejprve vyzkoušeli na břehu. Dále jsme si zopakovali pravidla chování u vody v zimě i v létě a seznámili se s podrobnostmi první pomoci na vodě.  Po vydatném obědě byl pro nás připraven záchranářský program, kde jsme se naučili základy první pomoci při dušení, zástavě srdce a krvácení. Vše nám bylo krásně a podrobně vysvětleno, a abychom to pochopili lépe, doprovázely výklad ukázky, při kterých jsme asistovali i my. Poté jsme si vše vyzkoušeli úplně všichni na figurínách a i na sobě samých. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i přesto jsme zvládli celodenní program. Domů jsme se vraceli unavení a spokojení.

    Ve středu ráno jsme znovu nasedli do autobusu a vydali se opět do Dolní Vltavice. Zde již čekal tým záchranářů s dalším připraveným programem. Seznámili nás s orientačními pomůckami, značkami a dalšími poznávacími body, které nám pomohou zorientovat se tam, kde to neznáme. Poté jsme byli rozděleni na čtyři skupiny a bylo nám představeno několik úkolů, jež nás čekaly. Prvním z nich bylo dopravit se na místo, které bylo zaneseno v mapě. Dvě skupiny absolvovaly tuto trasu pěšky, pouze s pomocí mapy a buzoly. Po cestě museli projít několika stanovišti a označit si je na mapě. Druhé dvě skupiny musely dorazit do cíle v kajacích. Byli jsme všichni šikovní a dorazili jsme v pořádku. V cílovém stanovišti nás čekaliy další úkoly, a to vystřílet si pomocí luku s šípy a vzduchovky suroviny a uvařit si oběd. Každá skupinka si rozdělala svůj oheň a dostala kotlík se surovinami. Dle našich chutí jsme si pak společně uvařili kuřecí polévku a opekli špekáčky. Předposledním úkolem bylo postavit si přístřešek pro nocování. Nakonec jsme absolvovali zkoušku, v níž jsme ukázali, co jsme se zvládli naučit o poskytnutí první pomoci z předešlého dne.

    Všechny úkoly jsme zvládli, někdo se s nimi popral na výbornou, některým to šlo hůře, ale všichni jsme se snažili, jak nejvíce jsme mohli.

Na zpáteční cestě jsme se vyměnili. Ti, co šli pěšky, teď pluli na kajacích a obráceně. Někteří odvážlivci po připlutí k záchranářské stanici vlezli dokonce pod dozorem záchranářů do vody.

     I když nám mrholilo a většina z nás byla úplně zmrzlá, dokázali jsme to. V záchrané stanici jsme se převlékli do suchého a teplého oblečení, vypili jsme si teploučký čaj, který jsme měli stále k dispozici po oba dny, dojedli svačinu a rozloučili se s týmem záchranářů, který se nám po oba dny usilovně věnoval. Úplně unavení, ale spokojení, jsme vyrazili k domovu.

Tímto děkujeme záchranářům z Dolní Vltavice za úžasný program, který si pro nás připravili.

Žáci 9. třídy

Foto

 

 

Zpět