Krajského kola soutěže Jihočeský zvonek

16.05.2019 22:19

Dne 16.5.2019 se konalo ve Strakonicích krajské kolo soutěže Jihočeský zvonek, do kterého postoupili tři naši žáci. 

Naše duo - Julie Mročková a David Pešek s doprovodem L. Brothánkové - se umístili ve zlatém pásmu!

Náš sólista Roman Veselý s doprovodem Z. Řehoutové se umístil ve stříbrném pásmu!

Blahopřejeme!

                  

Zpět