Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

09.04.2019 13:26

Městys Besednice (starosta) v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí v platném znění, vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

GDPR uchazeč.pdf (267202)
K O N K U R S verze.pdf (142947)
Přihláška ke konkurznímu řízení.pdf (189427)
 

Zpět