Karlovarský skřivánek

12.02.2018 15:03

Dne 8.2.2018 se někteří šikovní zpěváčci z naší školy zúčastnili regionálního kola soutěže Karlovarský skřivánek.

Soutěž proběhla na ZUŠ v Kaplici. Mladší kategorii repezentovali:

J. Zeman, J.Mročková a V.Radová pod vedením p. uč. Mgr. L. Brothánkové,

Za vyšší kategorii zazpívali:

M.Šimek, R.Veselý a S.Korchová pod vedním p.uč. Mgr. Z.Řehoutové

Všem zpěvákům děkujeme za krásné výkony a odvahu vystoupit před porotou.

Blahopřejeme těm, kteří se umístili:

Jan Zeman – 2.místo

Roman Veselý – 1.místo s postupem do celostátního kola v Karlových Varech

Sára Korchová – 1.místo s postupem do celostátního kola v Karlových Varech