Jihočeské divadlo

06.12.2017 12:52

V pátek 1.12. 2017 se všechny ročníky 2. stupně a někteří páťáci naší školy zúčastnili představení v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích Kronikáři.
Muzikál byl velmi poutavý, barvitý, místy akční a velmi poučný. Žáci si mohli osvěžit své dosavadní dějepisné znalosti a poznávat konkrétní světové historické události. Někteří se s divadlem a krásnými hereckými, pěveckými a baletními výkony setkali vůbec poprvé a určitě nebyli zklamáni. Jsme rádi, že se všechny děti dokázaly po celé představení soustředit, chovaly se slušně a přišly i vhodně oblečené. Za to patří naše díky i Vám, rodičům.
Měli jsme radost, že jsme ještě nakonec měli krátký rozchod a mohli jsme se projít po adventních trzích a ''nasát'' tak předvánoční atmosféru. 
Těšíme se na další představení!